Det bekrefter informasjonssjef ved Statsministerens kontor, Øyvind Østang til bt.no.

Prisbeløpet vil være på om lag 5 millioner kroner. Prisen skal første gang deles ut i 2004. Da vil det være 250 år siden Ludvig Holberg ble født.

Det er regjeringen som foreslår å opprette prisen. I revidert nasjonalbudsjett blir det lagt opp til at det skal bevilges en fondskapital på 200 millioner kroner. Den årlige avkastningen skal gå til å dekke prisbeløp og seremoni.

Foruten å skape økt bevissthet for betydningen av samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning, skal prisen også hedre Holbergs minne.

Folk flest kjenner først og fremst komedieforfatteren Ludvig Holberg. Men han var også en foregangsmann som samfunnsviter og humanist. Ved Universitetet i København var han professor både i metafysikk og latin.