– Vi har ikke hatt kontakt med KS og har heller ikke til hensikt å ta slik kontakt. Vi regner med at det er de som tar kontakt med oss hvis de har noe å komme med, sier Lisbeth Normann, nestleder i Unio og forbundsleder i Sykepleierforbundet til NTB.

Opptrappingen fra torsdag gjelder 2.498 arbeidstakere i kommunene i Førde (379), Rana (630), Sarpsborg (1.062) og Oslo (427). Varselet omfatter blant annet lærere, sykepleiere, førskolelærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Fjerde gang

Dette vil bli fjerde gang Unio trapper opp streiken, som lørdag omfattet i alt 8.216 arbeidstakere.

Før helgen varslet Unio den tredje opptrappingen fra førstkommende tirsdag.

– Hvis det ikke blir en løsning før torsdag, vil vi ha til sammen 13.750 medlemmer fordelt over hele landet i streik. Dette inkluderer også uttaket tirsdag, som omfatter kommunene Alta, Arendal, Steinkjer, Kristiansund og videre opptrapping i Oslo, sier Lisbeth Normann.

– Ansvarlig streik

Unio-nestlederen er ikke redd for at det siste varselet vil føre til tvungen lønnsnemnd, selv om det omfatter sentrale grupper blant annet på helsestasjonene.

– Foreløpig driver vi en ansvarlig streik, og vi oppfordrer arbeidsgiverne til å søke dispensasjoner. Det er ingen fare for liv og helse nå, hevder Unios nestleder.

Hun sier at streikeledelsen kjører den samme linjen som hittil – med størst uttak på lærersiden, den største gruppen. Men også sykepleiere, helsesøstre og administrativt personell som bestiller hjemmesykepleiere, blir tatt ut kommende uke.

Uttaket i helsesøstergruppen rammer blant annet helsestasjoner, spedbarnskontroller og skolehelsetjenesten.