– Tilbudet fra KS er en kraftig provokasjon, og det gir ikke grunnlag for videre forhandlinger. Derfor bryter vi forhandlingene i dag, sier forhandlingsleder for Unio-kommune, Helga Hjetland.

Hun sier KS ikke har møtt Unio på noen av hovedkravene, som blant annet er likelønn.

– For oss ser det ikke ut som den politiske ledelsen har tatt inn over seg statsministerens ord om at grupper som arbeider med kunnskap, omsorg og helse, er helt sentrale byggesteiner for at regjeringen skal nå sine mål i Soria-Moria-erklæringen. Det er derfor oppsiktsvekkende at et rødgrønt flertall i KS-styret fører en arbeidsgiverpolitikk som trakasserer arbeidstakerne i kommuner og fylkeskommuner, sier Helga Hjetland.