Barnehagene i Bergen som er rammet av streik, vil fra og med tirsdag holde åpent fire timer om dagen. Tilsynet med barna skal utføres av assistenter som ikke er organisert i Unio. Fagforeningen mener byrådet bevisst prøver å skape splid mellom kolleger.

— Dette er veldig provoserende. Byrådet setter arbeidstakergrupper opp mot hverandre og viser en fiendtlig holdning overfor fagforeningsdrift, sier Grete M. Ingebrigtsen ved streikekomiteen i Unio Bergen.

**Les også:

Unio varsler ytterligere streikeopptrapping**

Assistentene som skal stå for tilsynet, havner i en vanskelig situasjon, mener Ingebrigtsen. Grensen mot streikebryteri er syltynn.

— Vi anklager ikke assistentene for noe. De må gjøre det kommunen pålegger dem, og jeg har stor sympati for dem som havner i dette minefeltet. Men de må være veldig forsiktige så de ikke tar over arbeid som de streikende gjør til vanlig, sier hun.

Ubehagelig for de ansatte

Bergen kommune har fått signaler om at noen av assistentene som skal tilbake i arbeid på tirsdag, føler situasjonen som ubehagelig.

— Vi forstår at dette kan skape ubehagelige situasjoner og at assistentene kan havne i en lojalitetskonflikt. Men jeg tror ikke dette vil føre til konflikter blant personalet, sier informajsonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

En av årsakene til at kommunen starter utendørs barnetilsyn, er å hindre permitteringer. Tilbudet er gratis og kommunen vil derfor komme dårligere ut økonomisk enn om de ansatte hadde vært permittert. Kommunaldirektør Anne Marit Presterud mener tilbudet ikke er å regne som streikebryteri.

— Dette gjør vi for å hindre at barnehageassistentene som ikke er organisert i Unio, må permitteres. Asistentene vil ikke overta arbeidet til de streikende, sier Presterud.

Skjelt ut på gaten

— Foreldrene vil fortsatt merke at det er streik. Fire timer utendørs barnepass hver dag er ikke nok til å fjerne de parktiske problemene deres, sier informasjonsdirektør Rastad.

Kommunen har mottatt blandede reaksjoner på tilbudet om dagtidstilsyn.

— Jeg har opplevd å bli skjelt ut på åpen gate, men denne personen ville ikke opplyse om han hadde tilknytning til fagforeningen. Jeg har også fått positive tilbakemeldinger. Foreldre har kommet bort og takket meg for dagtidstilbudet, sier Rastad.

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) er forbannet på kommunen som starter opp igjen delvis drift ved de streikerammede barnehagene. Her er UNIO-medlemmene samlet til demonstrasjon på Vågsallmenningen onsdag.
VEGAR VALDE