KRISTIN L. NAROZANSKI

— Disse guttene har gjort en utrolig viktig innsats i forhold til nærmiljøet, sier Johnsen. Miljøsjef Håvard Bjordal ved avdeling for miljø og byutvikling, peker på at nå er det opp til NSB å ta det praktiske ansvaret som følger med å ha en eiendom med så mye avfall.

Takket være guttenes stå-på-vilje har Celexa Eiendom, som er en statlig del av NSB, startet umiddelbar opprydning av søppelet som ligger strødd på tomten.

Olav B. Solheim, avdelingsingeniør ved avdeling for miljørettet helsevern, har avtale med Celexa Eiendom om en ny befaring om en måned. Som takk for sin flotte innsats mottok de to miljøjournalistene hvert sitt krus og boken "Steinbyen Bergen", samt en solid porsjon rosende ord.

— Vi er stolte over det gode eksempelet dere har gått frem med når det gjelder å vise ansvar, og håper dere vil fortsette med å sette søkelys på miljøfronten, sier Johnsen.

Pål og Bernt André forsikrer smilende om at de kommer til å ha øynene med seg i fremtiden.

ENGASJERTE: Pål Bastiansen (t.v) og Bernt André Jacobsen viser byråd Nils Arild Johnsen bilder de har tatt med digitalkamera av den forsøplede tomten.
FOTO: TOR HØVIK