Samtidig viser folke— og boligtelling fra 2001 at over 35 prosent av høyt utdannede menn i alderen 31-40 år er barnløse, mens barnløsheten blant menn i alderen 41-50 år er på 14 prosent, skriver Kari Skrede og Marit Rønsen i Statistisk sentralbyrås Samfunnsspeilet.

– Når man sammenligner disse tallene, tyder det på at mange menn først blir førstegangsfedre i 40-årene, sier forskningssjef Kari Skrede ved seksjon for demografi og levekårsforskning i Statistisk sentralbyrå til Dagsavisen.

Undersøkelsen som er beskrevet i Samfunnsspeilet tyder også på at det er en skjerpet konkurranse blant kvinnene om mennene på øverste hylle. Både den store økningen i tallet på barnløse menn og den økte resirkuleringen av «pent brukte menn» til nye farskap i yngre generasjoner tyder på det.