Birgitte Ellefsen, som koordinerer arbeid og hjelp for ofre for menneskehandel i Politidirektoratet, forteller at det for første gang er identifisert menn som ofre for menneskehandel i Norge.

Ifølge Dagsavisen dreier det seg om en liten gruppe menn fra både Europa og Afrika. Mennene er mellom 20 og 30 år, og skal ha blitt utsatt for både tvangsarbeid og tvunget til prostitusjon av andre.

– Mennene har oppholdt seg over hele landet og skal ha blitt tvunget til ulike former for arbeid. De tvangsprostituerte forteller at de har hatt både mannlige og kvinnelige kunder, forteller Birgitte Ellefsen som leder for koordineringsenheten for ofre for menneskehandlere (KOM) til Dagsavisen.

Dette er første gang at menn lar seg identifisere som tvangsprostituerte og tvangsarbeidere i Norge.

Men Prosenteret som hjelper kvinner og menn i prostitusjon i Oslo, har ikke sett en økning i antall mannlige prostituerte med utenlandsk opprinnelse.

– Vi har ikke meldt inn noen. Men traffickingbegrepet brukes nå også om tiggere, og det kan godt være at noen av dem har begynt med prostitusjon i andre deler av landet. Det kan også være at asylsøkere som er smuglet inn i landet, har gjort det samme, sier leder Liv Jessen, leder for Prosenteret.