– Vi vet at utdannelse er den beste garantien mot arbeidsledighet. Derfor er det overraskende at så mange gutter som både er lønns— og karrierebevisste, velger bort høyere utdannelse, sier leder Anders Folkestad i Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) til Aftenposten.

Undersøkelsen er gjennomført for Unio av Respons.

Folkestad mener gutter har stor selvtillit og at de tror de vil klare seg bra uansett. Det mener også direktør Per Hetland i Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP).

– Det vil være behov for en stor gruppe arbeidstakere i serviceyrker og i manuelle yrker, dette er jobber en kan få uten høyere utdannelse. Om guttene vil være fornøyd med denne typen arbeid, gjenstår å se. Det kan være et misforhold mellom forventninger og reelle jobbmuligheter, sier Hetland.

Han mener undersøkelsen bekrefter trenden om at flere jenter enn gutter velger studier etter videregående skole.

  • Hva mener du: Trenger du høy utdannelse for å kapre drømmejobben?