Så hissig er striden at Yngres legers forening har vedtatt mistillit til sentralstyret og avtroppende president, Hans Kristian Bakke. I dag kjøres saken frem som første sak på dagsordenen på legelandsmøtet som foregår i Folkets Hus.

Ingen andre yrkesgrupper har så lange arbeidstid som sykehuslegene i Norge. I dag har alle underordnete sykehusleger plikt å gå inn i et vaktsystem som innebærer at de må være på jobb 19 timer i strekk.

På helsen løs

— Dagens vaktsystem går på helsen løs. Vi vil ha rett til å reservere oss fra disse bestemmelsene, sier leder for Yngre legers forening, Hilde Marie Engjom, til Bergens Tidende.

Hun er tillitsvalgt for vel 5000 yngre leger, som til sammen representerer en tredel av medlemmene i Legeforeningen.

De underordnete legene utgjør mer enn halvparten av landets rundt 10 000 aktive sykehusleger.

Vil avgjøre selv

— Det må være mulig for hver enkelt lege selv å bestemme om de skal gå «langvakter», hevder fagforeningslederen.

— Også leger blir slitne av lange arbeidsdager. Det ville være det beste både for pasienten og for oss leger om vi fikk kortere arbeidstid, sier hun.

Engjom understreker at for Yngre leger forening er lengden på arbeidstiden en viktig prinsippsak.

Hun peker på at mange underordnete leger synes det er vanskelig å kombinere lange arbeidsdager med familie og fritid.

— Vi innser at leger i enkelte tilfeller må være villig til å ta lange arbeidsdager blant annet for å få vaktsystem til å henge i hop og for å ta seg av akutte situasjoner.

Normal arbeidstid et mål

Men det meste av legens arbeid i sykehusavdelinger foregår på dagtid. Derfor bør det være et fagpolitisk mål også for Legeforeningen å jobbe for arbeidsordninger som ligger som nært som mulig til opp til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om normalarbeidstid, sier hun.

— Det siste tiårene har kvinneandelen blant leger økt betydelig. Jeg tror at det har skjedd kulturendringer både blant mannlige og kvinnelige leger om hvor lange arbeidsøkter som er tilrådelig, sier Engjom.

Bra som det er

President i Den norske lægeforening Lægeforening, Hans Kristian Bakke, sier til BT at flertallet i sentralstyret mener at dagens arbeidstidsbestemmelser gir godt nok vern for sykehuslegene

— Også dagens ordning gir rett til å reservere seg: Men forutsetningen er at legen må vise til en særskilt grunn påpeker Bakke.