– Det er svært overraskende at det blant kvinner under 25 år er mer vanlig å ta abort enn å fullføre svangerskapet, sier professor Anne Eskild ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus til Aftenposten.

Hun har hovedansvaret for undersøkelsen som er offentliggjort i det medisinske tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Det er første gang forskere i Norge har undersøkt forekomsten av fødsler og abort hos etnisk norske kvinner.

– Biologisk og praktisk er det mest hensiktsmessig å få barn mens man er student. Når kvinner likevel utsetter å få barn, er det nærliggende å tro at det kan være fordi de økonomiske forutsetningene ikke ligger til rette for fødsel i ung alder, slik dagens stønadsordninger er utformet, sier Eskild.

Professoren viser til at Folketrygdens utbetalinger ved barnefødsel er knyttet til morens arbeidsinntekt før nedkomst, og at utbetalingene er tenkt som kompensasjon for arbeidsfravær i spedbarnstiden.

Samtidig viser tallene at halvparten av kvinnene i Oslo som er 25 år eller yngre når de føder, er fremmedkulturelle. Totalt fødes hvert fjerde av alle barn i Oslo av fremmedkulturelle kvinner, til tross for at de bare utgjør omtrent 15 prosent av kvinnene i fruktbar alder.