• De unge skal merke at de har gjort noe galt, sier justisminister Hanne Harlem. Hun foreslår at barn under 15 år som begår lovbrudd skal være pliktige til å møte politiet og gjøre opp for seg.

Forslaget er en del av en tiltaksplan mot barne— og ungdomskriminalitet som Regjeringen mandag sender ut til høring, skriver Dagsavisen.-Barn har krav på grensesetting. Det er dumsnilt å ikke markere overfor barn dersom de har gjort noe galt, sier Hanne Harlem.Justisministeren ønsker ikke å senke den kriminelle lavalderen, som i dag er 15 år. Men det skal reageres klarere.I dag har ikke barn eller deres foresatte plikt til å møte politiet etter lovbrudd. En slik plikt bør de ifølge forslaget ha.Videre skal politiet pålegges å etterforske lovbrudd selv om de er utført av barn under 15 år.