Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at sannsynligheten for at innvandrere blir siktet for kriminalitet var 2,7 ganger høyere enn for nordmenn.

Men når det tas høyde for at kriminalitet henger sammen med sosiale forhold, som utdanning og økonomi, blir forskjellen drastisk redusert. Raten ligger på 1,3 når sosiale forhold tas i betraktning, melder Vårt Land.

I rapporten fra Statistisk sentralbyrå heter det at også andre forhold kan forklare hvorfor unge innvandrere er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken. Eksempler på slike variabler er traumatiske opplevelser fra hjemlandet, språkvansker og diskriminering.