Kravet om politisk skifte er utbredt her vest. En meningsmåling som Norsk Respons AS har utført for Bergens Tidende viser at i alle aldersgrupper under 60 ser man frem til at nye koster inntar Regjeringsbygget.

600 velgere i Hordaland er med i undersøkelsen som ble gjort 21.-23. februar.

— Denne regjeringen har jo litt «aftensol» over seg. Det er vel heller ikke direkte hipt og kult av de unge som sitter på kafé å ivre for at KrF skal fortsette med makten, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Han mener likevel at det er en del paradokser ved denne målingen:

— Det er litt underlig at de unge, som jevnt over sliter med mye gjeld, er så imot regjeringen. Vi har jo ikke hatt så lav rente i manns minne som i dag. Hvis Høyre oppførte seg klokt, ville man sendt Per-Kristian Foss ut blant folk og snakke mest mulig om hvorfor renten er så lav, sier Aarebrot.

Pensjonistene tilfreds

Velgerne under 30 år er minst i tvil. Bare hver femte i denne gruppen vil gi dagens trepartiregjering en ny sjanse. Men også i gruppen 45-60 år, hvor gjennomsnittsinntekten er høyest, levner man Bondevik-regjeringen liten sjanse. 47 prosent av de spurte vil ha den fjernet, mens bare 35 prosent vil beholde den.

I aldersgruppen over 60 finner vi de mest trofaste tilhengerne av sentrum-høyreregjeringen. Det er her vi finner pensjonistenes røster. I denne gruppen er det bare 31 prosent som vil ha et skifte, mens halvparten av de spurte (49 prosent) holder på Bondevik. Resten er usikre, eller har ikke gjort seg opp noen mening.

Det er også verdt å merke seg at kvinnene, i høyere grad enn menn, foretrekker et regjeringsskifte med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Bare en tredjepart av kvinnene i Hordaland ser ut til å være fornøyd med Kjell Magne Bondevik og hans statsråder.

Trofaste KrF-ere

Det mest interessante ved målingen er at så mange som 92 prosent av dem som fortsatt er KrF-sympatisører holder fast på dagens regjeringsmodell, og vil at den skal fortsette etter valget. Selv om lokalpolitikere fra KrF har stått frem på rekke og rad og uttrykt misnøye med regjeringens politikk, har den ikke samme gjenklang nedover på grasrota.

Også 41 prosent av Frp-sympatisørene ønsker at trepartiregjeringen skal fortsette, men det er verdt å merke seg at hver fjerde fra Frp foretrekker en ny regjering med Ap, SV og Senterpartiet ved roret. Men hver tredje Frp-er har enten ikke gjort seg opp noen mening eller så har de andre samarbeidsønsker.

Også venstrefolk er jevnt over fornøyd med regjeringen. Men nær 40 prosent av dem synes det er helt i orden om Stoltenberg, Halvorsen og Haga overtar.

Hardingene vil ha skifte

Norsk Respons AS har også fordelt svarene geografisk, noe som viser at ønsket om en ny rød-grønn regjering har markant flertall i alle deler av fylket - utenom Sunnhordland. I den regionen mener 46 prosent av de spurte at landet er best tjent med at Bondevik-regjeringen fortsetter, mens 34 prosent vil ha nye koster i statsrådsstolene. Ønsket om en ny regjering er for øvrig mest utbredt i indre deler av Hordaland.