Rapporten beskriver en tjeneste full av tilfeldigheter, mangel på helhet og lite kunnskap. Hva pasienten får av oppfølging, avhenger i stor grad av kompetansen og holdningene til personalet de møter.

– Ikke noe rusmiddel har større utbredelse enn alkohol, og skadene er store. Likevel ser vi at hele systemet er mer giret mot opiater og overdoser, sier direktør Lars Hanssen i Helsetilsynet til Aftenposten.

Rapporten har særlig tatt for seg de unge, fordi økningen i antall akutte forgiftninger er betydelig i denne gruppen, særlig blant kvinner. Siden 1999 er tallet mer enn doblet. Og det viser at de unge ikke drikker for mye fordi de er uvant med alkohol. I stedet tyder mye på at den enkelte ønsker å miste kontrollen ved å drikke seg bevisstløs.

– Har noen psykiske plager, er det enda viktigere med oppfølging. Da er det ikke godt nok å bare tørke dem opp og sende dem diskret hjem til foreldrene, sier Hanssen.

Han mener utviklingen er så alvorlig at bevisstheten rundt alkoholforgiftning må økes og kompetansen i systemet sikres med nye og gode rutiner.

– Folk som forsøker å begå selvmord i dag, blir fanget opp av et system og gitt tilbud. Slik bør det også være ved akutt alkoholforgiftning, sier Hanssen.

Av totalt 441 alkoholrelaterte dødsfall i 2004, var 40 resultat av alkoholforgiftning. Alkoholrelaterte dødsfall er den største enkeltårsak til død blant 15-25-åringer.