Det viser en ny undersøkelse om dopingbruk som VG Nett presenterte mandag.

Den omfattende spørreundersøkelsen er utarbeidet av førsteamanuensis Bjørn Barland ved Politihøgskolen og professor Jan Ove Tangen ved Høgskolen i Telemark.

5.332 ungdommer har deltatt. Disse har blant annet blitt spurt om sitt forhold til dopingmidler og kriminell aktivitet.

En av fire som svarte ja på at de har brukt doping, har kommet i bråk ute på byen. Til sammenligning har 11 prosent av de som ikke brukte doping opplevd det samme.

Dopingbrukere har flere bøter, dommer og har oftere gjort ulovlige ting uten å bli tatt, viser undersøkelsen.

De dopingtilknyttede ungdommene svarer at de bruker vold for å hjelpe andre og at det gir dem et kick.

2,6 prosent av dem som deltok, svarte at de har brukt dopingmidler. Undersøkelsen er utført på sesjon, og derfor er 84 prosent av de spurte menn. Rapporten bekrefter at dopingbrukere også oftere bruker andre rusmidler.