De fleste dansker debuterer seksuelt i 16-årsalderen, viser en fersk undersøkelse fra den danske Sundhedsstyrelsen.

Bare mellom 12 og 13 prosent er fortsatt helt uerfarne når de fyller 21 år, het det på København-avisen Berlingske Tidendes nettsider mandag. Debutalderen har holdt seg stabil de siste 20 årene, og ifølge sosiolog Lisbeth B. Knudsen er de unge trofaste mot partnerne.

Litt over halvparten av de spurte i Sundhedsstyrelsen sier at de har et godt eller svært godt sexliv, og flertallet av fornøyde er større blant jentene enn blant guttene. Svarene tyder på at dansk ungdom har et høyt kunnskapsnivå om sex og opptrer seksuelt ansvarlig.

Men formannen i foreningen Sex & Samfund, legen Christian Graugaard, er bekymret over at kunnskapen om prevensjon og beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer ser ut til å være sviktende. Nesten en firedel av guttene mener det er OK ikke å beskytte seg.

Nesten halvparten av danske menn i alderen 20 til 24 år bruker ingen form for beskyttelse, når de er sammen med en ny partner. For kvinnenes vedkommende ligger det tilsvarende tallet på 33 prosent, skriver Berlingske Tidende.