— Jeg har liten tro på å vinne flertallet, men vil ta debatten likevel. Til slutt får vi kanskje gjennomslag, smiler Amund Drønen Ringdal, 2. nestleder og delegasjonsleder for Unge Høyre.

Sist forslaget ble reist for to år siden, endte det med et klart nederlag for partiets ungdomsorganisasjon.

Ny sosialpolitikk

De unge liberalerne har meislet ut en ny retning for Høyres sosialpolitikk og har bestemt seg for å gjøre dette til ungdommens viktigste sak på helgens landsmøte, som åpner i dag i Stavanger.

Ringdal viser frem et forslag til jakkemerke med slagordet «Av egen kraft» - som er overskriften på resolusjonen om en ny sosialpolitikk.

Et viktig prinsipp for Unge Høyre er å behovsprøve alle ytelser. De som trenger hjelp skal få - men ikke alle andre. Dette betyr blant annet å frata høytlønte barnetrygden. Men også retten til fri medisin og lege etter betalt egenandel, kan behovsprøves, mener Amund Drønen Ringdal.

— Behovsprøvd gravferdsstøtte, som ble foreslått i statsbudsjettet, er bare begynnelsen, sier han.

— Hva med byråkratiet det vil føre med seg å behovsprøve hele tiden?

— Jeg tror mye kan gjøres automatisk. Studielånet og stipendet jeg får fra Statens lånekasse blir for eksempel kjørt mot likningen min. Tjener jeg mer enn 100.000 får det konsekvenser for ytelsene jeg får. Vanskeligere er det ikke.

— Det vi ønsker er å bryte med det A4-systemet som Arbeiderpartiet har bygget. Der prinsippet er at alle skal få sin del. Er Ap redd for å vise at noen har mindre enn andre, spør Drønen Ringdal.

Skattepress

Unge Høyre vil også bruke helgens landsmøte til å minne partiledelsen om at skattelette er viktig Høyre-politikk. Høyres regjeringsmedlemmer skryter på seg lettelser i beskatningen på 17-19 milliarder kroner så langt. Bra er det, men målet om 31 milliarder i fireårsperioden må ligge fast, sier representanten for Unge Høyre.

— 16 milliarder av lettelsene så langt har vært for næringslivet. Selv om det er viktig hvilke kår bedriftene har, må også vanlige lønnsmottakere få merke på skatteseddelen at Høyre sitter i regjering, sier Amund Drønen Ringdal.