Til tross for at andelen som forholder seg til en bestevenn er gått ned, er ungdommer flest mer fornøyd enn før med sin evne til å få venner, viser en forskningsrapport om endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom. Det er NOVA-forsker Kristinn Hegna som har foretatt undersøkelsen i 1992 og 2002.

– Aller mest blant guttene, men også blant jentene har det skjedd en oppløsning av tette bånd, sier Hegna til forskning.no.

Andelen som ikke har noen som de regner som bestevenn, har økt, opplyser hun

I 2002 var det 4,5 prosent av jentene og 9 prosent av guttene som ikke regnet noen som sin bestevenn. Ti år tidligere var det bare 1 prosent i begge grupper som svarte det samme.

Grunnen til at færre ifølge undersøkelsen føler seg ensomme tror Hegna har sammenheng med bruk av mobiltelefon og chatting på internett.

– Elektroniske kommunikasjonsformer kan bidra positivt til å opprettholde kontakt med venner som ikke er bestevenn eller klassekamerater man ser daglig, sier hun.

Rapporten baserer seg på skoleundersøkelsene Ung i Norge i 1992 og 2002 med en database som inneholder svar fra over 20.000 ungdommer.