OLAV GARVIK

Venstre har ikke diskutert EU-saken på ti år. Men i helgen starter landsstyret i partiet en prosess med debatt og selvransaking som skal vare nesten et helt år, slik at Venstre på landsmøtet våren 2005 kan avgjøre om det vil si ja eller nei til medlemskap.

EU-saken er fortsatt et følsomt og vanskelig tema. Thommessen, som er organisatorisk nestleder, inntar derfor en ydmyk holdning:

— Selve prosessen i Venstre er viktigere for meg enn det standpunktet vi kommer frem til. Jeg tror ikke at resultatet er gitt, og vi må være åpne for at det vil bli et stort mindretall, sier han i en kommentar til Bergens Tidende.

Thommessen sier at selv om han er overbevist ja-mann, ser han det som en hovedoppgave som nestleder å sørge for at den interne partibehandlingen ikke overkjører noen av fløyene, slik enkelte oppfattet at det skjedde under det stormende oppgjøret for en mannsalder siden.

Ungdom sier ja

Det er den yngre garde i partiet som ivrer mest for at Venstre skal bli et ja-parti. Både Unge Venstre og en rekke sentrale unge kvinner ellers er ja-folk og dessuten aktive i kamporganisasjoner som Europabevegelsen og Kysten inn i EU.

Men nei-siden kan telle tungvektere som statsrådene Lars Sponheim og Odd Einar Dørum, og dessuten Trine Skei Grande som er parlamentarisk leder. Statsråd Torild Skogsholm stemte derimot ja i 1994.

Det er uvisst hvordan styrkeforholdet er i landsstyret, men BT har grunn til å tro at det er en klar overvekt av nei-folk. Av vestlendingene kan vi slå fast at så vel fylkesleder Terje Breivik i Hordaland Venstre som Rolf Nesheim i Sogn og Fjordane Venstre er nei-folk, slik de også var det for ti år siden. Begge møter i landsstyret i helgen.

Både Breivik og Nesheim gjør det klart overfor BT at det er lite som tyder på at de vil skifte holdning i EU-spørsmålet.

Uravstemning?

Leder i Venstres internasjonale utvalg, Helene Falch Fladmark, har tatt til orde for uravstemning blant partimedlemmene. Dette blir etter alt å dømme et tema på landsstyremøtet, men både Thommessen og Skei Grande stiller seg skeptiske, og føler en slik fremgangsmåte kunstig med tanke på at hele folket kan bli invitert til folkeavstemning om EU-saken.

Lettere enn i 1972

Trine Skei Grande sier til BT at hun står fast på sitt nei-standpunkt fra 1994, da hun bl.a. var med og stiftet Studenter mot EU.

— Den siste EU-utvidelsen gjør det riktignok noe vanskeligere å være imot norsk medlemskap, mens den økonomiske og monetære union gjør det lettere å være imot. Men jeg er innstilt på å prøve mine argumenter på nytt, sier hun.