Sent eller tidlig i seng? SVAR HERHvor mye søvn trenger du?SI DIN MENING

MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.no

Norske ungdommer ligger på verdenstoppen i morgentrøtthet. 17-åringer sover ikke mer enn 7,3 timer på hverdagene. De legger seg mellom klokken 22 og ett. I helgene kommer de opp i vel 10,1 timers søvn i snitt, men samtidig forskyver de døgnet ettertrykkelig. Ikke sjelden blir klokken tre og fire på morgenkvisten før de får kjenning med puten. Det holder ikke.

Går i svime — Mange går nesten i svime hele uken. De kommer seg ikke etter helgen før torsdag. Så er det fredag, og på'an igjen, sier overlege og søvnforsker Eli Sø-rensen ved Universitetet i Bergen.

Sammen med professor Reidun Ursin har hun gjort en pilotundersøkelse av syv- og 17-åringers søvnmønster i to klasser i Bergen. Undersøkelsen publiseres i dagens utgave av Tidsskrift for Den norske lægeforening.

17-åringene synes ikke at de får nok søvn. Men de forklarer underskuddet med at de har stort behov for søvn.

Mer utilfredse Det er selvbedrag. 17-åringer bør sove mellom ni og ti timer for å mestre hverdagen. Og døgnrytmen bør være stabil hele uken.

— Jo mer døgnrytmen snus, jo mer utilfreds er ungdommen. Og jo høyere søvnbehov tror de at de har. Selv om de prøver å komme à jour i helgene, monner det ikke for uken sett under ett. De får for lite søvn, sier Eli Sørensen.

Forskerne er overrasket over hvor lite ungdommen sover.

Faller ut av skolen - Mange foreldre vil sikkert si at dette er greit. Men vi som kjen-ner konsekvensene av for lite søvn, er bekymret for helsen og de unges evne til læring. De kan lett falle ut av skolen, sier Sørensen.

Når man sover lite, sikrer kroppen at man får nok dyp søvn. Men det blir mindre lett søvn og drømmesøvn - de som har betydning for læring.

Amerikanske undersøkelser viser at bare en enkelt natt med for lite søvn hemmer verbal kreativitet og abstrakt tenkning. Man presterer dårligere på oppgaver som krever oppmerksomhet, motoriske og intellektuelle ferdigheter.

Depresjoner For lite søvn påvirker stemningsleiet. Reduseres søvnen med to timer per natt fem netter på rad, blir ungdommene triste og deprimerte.

De som sover mindre enn sju timer før skoledag, eller legger seg mer enn to timer senere i helgene, er også mer triste og har større atferdsproblemer enn dem som sover åtte timer og legger seg en time senere i helgen.

Elever som strever med skole-fagene sover mindre og går se-nere til sengs enn elever som får gode karakterer. Elever med de dårligste karakterene legger seg også senest i helgene.

— Mye står på spill for denne aldersgruppen. Vi må begynne å ta søvnen på alvor, sier Eli Sørensen.

Les også:

Har ikke tid til å sove Visste du at ...