Av dem som har bestemt seg sier 72 prosent nei og 28 prosent ja. Regnes vet ikke-gruppen med, sier 54 prosent nei, 21 prosent ja og 24 prosent vet ikke.

Jenter er mer skeptiske enn gutter, 76 prosent av jentene og 68 prosent av guttene sier nei.

Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse for to år siden, har ja siden blitt svekket. I 2003 var det 59 prosent av ungdommene som sa nei til EU og 41 prosent ja.

Undersøkelsen omfatter 4.000 ungdommer i alderen 15-18 år. De har i høst svart på spørsmålet: Synes du Norge bør bli medlem av EU.