JAN STEDJE jan.stedje@bergens-tidende.no

Dette blir avslørt i et brev som smittevernlegen i Tana kommune har sendt til Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) 15. januar.

I brevet skriver kommunelege Sigrun Winterfeldt: «Tana er etter hvert blitt et spesielt belastet område da det er stor trafikk mellom Norge og Russland. I tillegg er det weekendferier i stor stil til hotellene i Murmansk, med tilbud om sextjenester som også de unge nordmenn benytter seg av».

Advarer på fredagskvelden Nå ber kommunelegen om et statlig tilskudd fra Helsetilsynet på 106.000 kroner, som bl. a. skal brukes til å styrke sex-informasjonen til unge mellom 14 og 18 år.

— Det er ikke bra at unge under 18 år deltar på sex-reiser til Murmansk. Det er derfor svært viktig for helsetjenesten å komme i kontakt med ungdommen. Da trenger vi penger, for å gi tilbud på kveldstid. Vi har valgt fredagen til å gi informasjon, dele ut sex-brosjyrer, gratis kondomer, p-piller og dagen-derpå-piller, sier Winterfeldt.

Positiv seksualitet Helsetjenesten i Tana begrunner søknaden til Helsetilsynet med at de også trenger penger til å arrangere temadager om «positiv seksualitet».

— Vi vil fortelle ungdommen at et erotisk forhold ikke nødvendigvis skal føre til samleie, sier Winterfeldt som frykter at denne henvendelsen til Helsetilsynet på nytt skal kaste et dårlig lys over Tana-samfunnet.

— Få endelig frem at vi går til dette skrittet for å forebygge, hindre at unge mellom 14 og 18 blir smittet av kjønnsykdommer, sier kommunelegen til Bergens Tidende.

På toppen i kjønnssykdommer I brevet til Helsetilsynet peker smittevernlegen i Tana på det lite hyggelige faktum at Finnmark ligger på landstoppen når det gjelder aborttall og antall tilfeller av kjønnsykdommen klamydia. Tana er spesielt belastet omåde på grunn av jentetrafikken fra Russland. I brevet skriver kommunelegen at «også unge mennesker er innblandet», bl.a. via skolereiser til Murmansk. I tillegg hopper nå altså unge under 18 år på tilbudene om sex-tjenester og «weekendferier i stor stil» til hotellene i Murmansk.