Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) er blant dem som har uttalt at hun er skremt av lat ungdom. Dette er feil, sier forsker Tormod Øia ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) til Aftenposten.

— Jeg kan ikke se at det er noen grunn til å hevde at ungdommen er latere og slappere enn før. Tvert imot så har de en nokså strevsom hverdag, sier Øia.

Han kan vise til en fersk rapport som viser at 9.- og 10.-klassinger, som tradisjonelt er på sitt mest skoletrøtte og slappeste, faktisk var flittigere og mer pliktoppfyllende i fjor sammenlignet med for åtte år siden.

Hans kollega Åse Strandbu peker på at ungdommene i dag er mer fysisk aktive enn før, mens professor Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole sier ungdommen ved siden av skole og trening nesten ikke har tid til annet enn å spise og sove.

— Voksne har alltid snakket om ungdommens latskap, udugelighet og manglende moral. Det er feil, men verden ser annerledes ut nå enn før, og er i stadig forandring, sier han.