Lotteritilsynet har mottatt bekymringsmeldinger fra skoler over hele landet. I brevet til skolene ber nå tilsynet om at skolene gjøres spillefrie.

– De tilbakemeldingene vi har fått fra hele landet viser at nettspill med og uten penger er et problem. Enkelte ungdommer pådrar seg spillegjeld etter å ha brukt skolens datautstyr. Det sier litt om alvorlighetsgraden, sier rådgiver Steinar Hatlestad til P4.

Tilsynet håper brevet vil føre til redusert nettilgang på skolene, samt mer bevisstgjøring på hvilke farer som finnes ved å bedrive gambling på nettet.

– Spiller en elev nettpoker på skolen er veien kort til mer omfattende nettspill, for eksempel hjemme. Jeg håper virkelig at skole-Norge tar dette på alvor slik at vi får redusert antall spilleavhengige, sier han.