23. oktober arrangeres den første politikerhøringen i Bergen der barn og unge får komme i direkte dialog med sine lokale politikere. Høringen arrangeres i bystyresalen av Ungdommens Bystyre og Redd Barna.

— Alle barn og unge har rett til å bli hørt, og denne dagen må politikerne høre på de unge og gi dem svar, sier Maren Christensen Bjune, vikarierende regionkonsulent i Redd Barna region Vest.

— Ungdommene kan spørre om hva som helst, her er det ingen begrensninger, sier informasjonsansansvarlig Chris Jørgen Rødland (15) i Ungdommens Bystyre.

Eksperter på egen hverdag

Og her nytter det ikke for voksne politikere å komme drassende med et «Ja, jeg vet hvordan det er. Da jeg var ung... »

— Vi jobber mot holdningen om at alle som har vært unge vet hvordan det er. Det er ingen andre enn de som er unge i 2008 som vet hvordan det oppleves, og det er ikke særlig mange politikere som vet hvordan det er å være ung og blind eller ungdom fra Somalia. Barn og unge er eksperter på egen hverdag, sier Christensen Bjune.

Arrangørene har lagt ekstra vekt på å få med ungdom som ikke bestandig blir hørt.

— Vi har invitert et bredt utvalg av organisasjoner og foreninger for og med barn og unge, som for eksempel jentegrupper på helsestasjonene og de unge på asylmottaket i Arna. Dette handler ikke bare om selve dagen da høringen skal være, men hele prosessen frem til 23. oktober. Det handler om å bevisstgjøre barn og unge på at de har rett til å uttrykke seg og bli hørt, sier Christensen Bjune. Redd Barna har utarbeidet et ressurshefte som ungdommen kan bruke til å forberede seg til høringen.

— Heftet gir tips om hvordan man kan gjøre frustrasjoner om til politiske forslag, sier Christensen Bjune.

Vil ha kontakt med ungdom

I tillegg er alle skolene som har representanter i Ungdommens Bystyre invitert.

— Er det skoler som ikke er representert her, eller enkeltungdom som har noe på hjertet, er det bare å ta kontakt med oss. Vi ønsker å få med så mange som mulig, sier Rødland.

En rekke politikere vil bli invitert, med særlig vekt på dem som jobber med oppvekst, utdanning, integrering, kultur og samferdsel. Det er foreløpig ikke klart hvilke politikere som skal møte de unge i oktober.

Følg de unges debatt på BTbatt

POLITIKERNE MÅ SVARE: Birgitte Teglegaard (til v.) og Chris Jørgen Rødland fra Ungdommens Bystyre og Maren Christensen Bjune fra Redd Barna vil lære barn og unge å gjøre frustrasjoner om til politiske forslag. 23. oktober må de lokale politikerne svare for seg i en egen politikerhøring for ungdom.
Brekke, Eirik