I fjor drakk hver nordmann 5,6 liter ren alkohol, det største alkoholforbruket siden 1980.

— De siste årene har vi sett en veldig kraftig økning i alkoholbruk blant ungdom. På begynnelsen av 90-tallet drakk gruppen mellom 15 og 20 år rundt tre liter ren alkohol per år. Nå ligger forbruket godt over fire liter, sier professor Ragnar Hauge ved Statens institutt for rusmiddelforskning til Nationen.

Han viser til at det ikke er noen økning i andelen ungdommer som drikker, noe som betyr at de som drikker konsumerer enda mer enn før.

Ifølge Hauge gjenspeiler økningen i forbruket at folks holdninger til alkohol blir stadig mer liberale, samtidig med at vi får flere skjenkesteder.

— Denne samfunnsutviklingen smitter over på både ungdom og voksnes alkoholvaner, sier Hauge.

NTB