Blant norske 15-åringer oppgir 7 prosent av guttene og 9 prosent av jentene at de røyker hver dag. Gjennomsnittet for alle de undersøkte landene er 14 prosent. Det plasserer Norge på en sjetteplass, bak USA, Sverige, Israel, Canada og Portugal.

Verdens helseorganisasjon WHO står bak undersøkelsen, der ungdom på 11, 13 og 15 år har deltatt, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Én prosent av 13-åringene røyker

Blant 13-åringene sier bare 1 prosent av de norske jentene at de røyker daglig. Dette plasserer Norge på delt førsteplass med Makedonia. Blant 11-åringene er det ingen som røyker daglig, i likhet med mange av de andre landene.

Oddrun Samdal, en av forskerne bak den norske delen av spørreundersøkelsen, er positivt overrasket.

– Det har jo foregått en offensiv satsing over tid i Norge, og det kan se ut som om den har hatt effekt, sier Samdal, førsteamanuensis ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen.

Bare Finland bedre

Når det gjelder alkohol, er det i Norge man finner færrest 13-åringer som drikker alkohol ukentlig eller hyppigere. Dette gjelder 2 prosent av guttene og 1 prosent av jentene, og det er Grønland, Island og Finland som følger etter. Blant 15-åringene kommer bare Finland bedre ut totalt sett enn Norge. Blant de norske 15-åringene sier omkring 1 av 10 at de drikker minst en gang i uka. Norske jenter ser ut til å drikke omtrent like ofte som guttene.

Tror du funnene i undersøkelsen stemmer? Diskuter saken her.