— Det fins sørsamer på begge sider. Grensen har aldri vært noe naturlig hinder for oss, sier rektor Odd Willenfeldt.

Han er selv svensk, bor i Tärnaby på andre siden av riksgrensen, men pendler til rektorjobb i Hattfjelldal i ukedagene.

- Betaler hva det koster

Våren 2012 var 14 av skolens 41 fjernundervisningselever svenske. Det ser bra ut på statistikken, men gir ikke like god uttelling finansielt. Av totalinntektene på 19,7 millioner kroner kom bare 265.000 kroner fra svenske myndigheter. Resten ble dekket av Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen i Nordland og norske kommuner.

— Vi får ikke én krone fra den svenske stat. Men hver skole i Sverige som kjøper en tjeneste av oss betaler hva det koster, sier rektor Odd Willenfeldt.

Avviser svensk støtte

Norske myndigheter har tidligere presisert at skolens midler ikke skal gå til å subsidiere undervisningen på andre siden av grensen. Willenfeldt avviser at dette skjer.

— Vi har vist Utdanningsdirektoratet at dette ikke koster den norske staten en krone. Hadde det gjort det, så ville vi ikke fått drive virksomhet over grensen, sier Hattfjelldal-rektoren.

- Dere har ansatt syv lærere i Sverige fordelt på 3,65 årsverk. Hvem dekker disse lærernes lønn?

— Det er vi som betaler lærerne som er ansatt i Sverige. De er finansiert via våre fjernundervisningstimer.

— Det høres ikke rimelig ut å finansiere 3,65 årsverk for 265.000 kroner?

— Lærerne i Sverige jobber ikke bare med svenske elever. De har norske elever også.

- Hvorfor har dere så mange lærere ansatt i Sverige?

— Det er der lærerne finnes. Her er det flere institusjoner som konkurrerer om de norske lærerne. Det finnes ikke et tilstrekkelig antall.

Dropper språksamling

- Er det rimelig at Sverige med 34 prosent av skolens elever, bare dekker 1,3 prosent av utgiftene?

— Jeg synes det er en merkelig måte å se dette på. Det er først og fremst internatskolen som koster. De brukes til språksamlinger, og dem deltar ikke svenske elever på.

Willenfeldt forteller at det koster 3000 kroner i uken å delta på språksamlingene i Hattfjelldal. Hvis alle de 14 svenskene elevene hadde deltatt på seks uker språksamling – som er maksimalantallet som tilbys norske elever – så ville det kostet 252.000 kroner i året. Det ville gitt en totalkostnad på 517.000 kroner.

- Er det rimelig at Sverige betaler 517.000 mens Norge betaler over 19 millioner?

— I Sverige bidrar ikke den svenske staten på samme måten som den norske. Det er de svenske kommunene som må ta regningen. De er fattige, og betaler kun for den tjenesten de får.