• Min klient erkjenner straffskyld for forsettlig drap. Jeg er i tvil om han forstår konsekvensen av det, sier advokat Jørgen Riple.

32-åringen la kortene på bordet med en gang han ble tatt inn til avhør. Her skal han livlig ha fortalt om dramaet ute på sjøen.

— Det er forskjell på å erkjenne de faktiske forhold og siktelse for drap. Jeg vil derfor ha saken belyst grundig, sier Riple.

Han er varslet om at politiet vil ha en judisiell observasjon av den siktede.

— Det er naturlig å få avklart hvorvidt han kan straffes, sier Riple.

Klienten, som er domfelt en rekke ganger både for vold og trusler, har diagnosen ADHD. Slik han har fremstått i avhør og under fengslingsmøtet, mener politiet det er naturlig å få undersøkt grundigere hans psykiske tilstand.

— Det er et spørsmål vi kommer tilbake til. Vi er fortsatt i innledningen av en omfattende etterforskning, sier politiadvokat Ane Evang i Helgeland politidistrikt til BT.

I går ettermiddag startet teknikere fra Kripos arbeidet med å sikre spor i boligen de tre oppholdet seg i. Det skal også undersøke båten som ble brukt.

Den endelige konklusjonen av obduksjonsrapporten er ventet i neste uke.

Sentralt her er om mannen døde av drukning eller om han har ytre skader som er forenlig med en drapshandling.