Hver femte av de gravide har drukket risikabelt mye, viser svenske tall som norske myndigheter tror gjelder også her i landet. Nå ber helsemyndighetene i flere land gravide kvinner om å droppe alkoholen helt fra planleggingsstadiet, skriver Vårt Land.

– Erfaringsmessig endrer en kvinne drikkemønsteret først når legen har bekreftet at hun er gravid. Da er hun gjerne fem-seks uker på vei. Mange har da drukket opp til en flaske vin på en kveld. Det er risikabelt for en gravid, sier forsker og psykolog Kari Slinning ved Folkehelseinstituttet.

Også råd fra den amerikanske helsedirektøren sier det samme:

– Når en gravid drikker alkohol, drikker barnet hennes også.

Skadene fosteret kan få, er avhengig av hvor langt inn i svangerskapet kvinnen er, og hvor mye hun drikker. Men selv små doser kan være skadelig.

Stort alkoholkonsum kan føre til misdannelser, mens alkohol i mindre mengder kan gjøre barnet urolig, og gi det konsentrasjons— og læringsproblemer.

Ikke sikre

– En god del gravide har drukket alkohol før de vet at de er gravide, og det dreier seg ofte om små mengder. Man har ikke sikre holdepunkter for at det er farlig, sier avdelingsdirektør Per Magnus i Folkehelseinstituttet til NTB. Han er prosjektleder for den norske mor- og barnundersøkelsen.

Spørsmål om alkohol, røyking og kosthold er en del av denne undersøkelsen, som hittil omfatter 70.000 svangerskap og skal omfatte 100.000 svangerskap innen 2008. – Det vi kan si er at veldig mange slutter å drikke alkohol når de vet at de er gravide. Det er 80 prosent som ikke drikker og 20 prosent som drikker litt, sier han.

Men han understreker at man ikke kan være helt sikre på tallene.

– Det er grunn til å tro at mange underrapporterer, sier Magnus.

Planlagt

I undersøkelsen blir de gravide spurt om hvor mye de drakk de siste tre månedene før de ble gravide.

– Om lag halvparten har planlagt å bli gravide. Blant den halvparten som ikke har planlagt det, vil mange fortsette sitt vanlige drikkemønster noen uker før de vet at de er gravide, sier han.

Han sier forskningen når det gjelder små doser alkohol i svangerskapet er ufullstendig, og at mor- og barnundersøkelsen skal bidra til å finne ut om det er uheldige utfall.

– Grunnen til at undersøkelsen omfatter så mange svangerskap, er at vi også vil se på sjeldne utfall. Det er få som drikker alkohol under svangerskapet, og derfor må vi undersøke mange svangerskap for å kunne fastslå hvilke utfall det gir, sier Per Magnus.