Fredrikstad forhørsrett har dømt mannen til to år og to måneders fengsel, skriver Demokraten.

Retten påpeker at det underslåtte beløpet i realiteten er høyere enn 5,4 millioner kroner, men at mannen har tilbakebetalt mindre beløp når han har vunnet penger.

Forhørsretten slår fast at mannen lider av spillegalskap. Selv ønsker mannen behandling.

Det er foreløpig ikke klart om 60-åringen anker dommen.

NTB