DAG IDAR TRYGGESTAD ERLEND HANSEN JUVIKLAJLA ELLINGSEN

— Jeg så ikke dette opplegget som vesensforskjellig fra en gruppe turister, sier daværende dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Hanne Sophie Greve. Hun ville ikke møte Knut Sæther med følge.

Det var i juni i fjor at Knut Sæther som den øverste administrative lederen for Norges domstoler dro på en to dagers tur til Strasbourg sammen med åtte andre fra Domstolsadministrasjonen (DA) og reiselivsbransjen.

Greve avviste besøk

Dommer Hanne Sophie Greve ble bedt om å møte gruppen, men så ikke på dette som en type henvendelse en dommer i Strasbourg tar seg av, selv om DAs øverst leder var med.

— Etter det jeg husker var det en gruppe hvor de fleste var fra reiselivsbransjen. Jeg fikk opplyst at de kom for å gjøre seg kjent med hotellmulighetene i forbindelse med et forestående besøk av norske dommere.

— Som dommer i Menneskerettighetsdomstolen kan man bruke tid til å møte fagpersoner som kommer for å lære om domstolens virke. En gruppe med det reiseformålet jeg fikk opplyst, fant jeg det ikke forsvarlig å bruke min tid på, sier den profilerte dommeren.

Greve opplyser at enkelte ganger kan grupper uten faglige forespørsler til domstolen få se rettssalene. Dette skjedde også nå. Hennes sekretær viste Trondheims-følget rundt.

Har lang erfaring

«Opplegget for turen, som altså foregikk over to dager inkludert reisetid, var å drøfte opplegg for kommende besøk i Strasbourg fra Domstolsadministrasjonen og domstolene. Dette inkluderer reiseopplegg, hotell, bespisning, Menneskerettighets-domstolen m.m.», er DAs forklaring i en skriftlig redegjørelse til avisen.

Strasbourg er et jevnlig reisemål for norske dommere. De siste 15-20 årene har det vært arrangert studieturer der dommerne har fått anledning til å besøke både Menneskerettighetsdomstolen og EU-/EFTA-domstolen i Luxembourg.

Derfor finnes det god kompetanse blant norske dommere på hvilke hotell en bør benyttes. Senest et drøyt halvår før turen hadde DA fått en rapport fra dommer Mats Stensrud i Frostating lagmannsrett, en av reiselederne for studieturen i 2003. Rapporten anbefalte det samme hotellet som har vært brukt de siste årene.

Likevel mente Knut Sæther det nødvendig selv å reise til Strasbourg for å undersøke hotellmulighetene - sammen med tre av sine undersåtter, fem representanter for reisebyrået VIA Travel, og hotellkjeden Rica.

— Fellesreisene har de senere år vært ledet av Stensrud. Hvis DA lurte på om han og dommerne var fornøyde med hotellet de brukte i 2003, kunne de kontakte ham, foreslår Greve.

Turen ikke nevnt

Turen med DA og reiselivsbransjen er ikke nevnt i DAs postjournal. Rapport ble ikke laget. Da en ny studietur skulle arrangeres et par måneder senere, hørte arrangørene ikke noe fra DA om at direktøren og hans stab selv hadde vært i Strasbourg for å sjekke hotellene. Deltakerne på studieturen i 2004 bodde derfor på samme hotell som tidligere år - upåvirket av DAs undersøkelser.

VIA Travel er DAs leverandør av reisebyråtjenester, mens Rica-kjeden er DAs hotellpartner. Strasbourg-reisen ble foretatt bare en drøy måned før DA skulle utlyse en ny anbudsperiode for reisebyråtjenester. Fem reisebyråer deltok, vinneren ble VIA Travel.