Det går fram av en fersk avgjørelse i Markedsrådet, skriver Dagsavisen.

Stridens kjerne er gratisavisa Strinda, som kommer ut i Trondheim. Arne Baardsen, som har reservert seg mot uadressert reklame, klagde til Forbrukerrådet da avisa begynte å fylle postkassen hans, men fikk ikke medhold.

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon konkluderte med at avisa ikke kan anses som uadressert reklame, blant annet fordi 16 av de 24 sidene i avisa inneholder redaksjonelt stoff – i tillegg til reklame.

Baardsen anket avgjørelsen til Markedsrådet, men til liten nytte.

– Markedsrådet finner i hovedsak å kunne slutte seg til Forbrukerombudets vurdering av saken, heter det i avgjørelsen.

– Jeg er meget skuffet. Jeg er ofte bortreist og da vil jeg ikke at postkassen min skal fylles med reklame og gratisaviser, sier Baardsen.

Nå må det en lovendring til hvis man skal reservere seg mot gratisaviser.

– Hvorvidt det er hensiktsmessig at forbrukerne ikke kan reservere seg mot gratisaviser med en ikke ubetydelig andel redaksjonelt stoff vil være en oppgave for lovgiver å vurdere, skriver Markedsrådet i sin vurdering av saken.