Statsminister Jens Stoltenberg og Ap krevde dette som motytelse for at Sp fikk gjennomslag for å tallfeste mer penger til kommunene og SV fikk gjennomslag for makspris i barnehagene.

Kravet om en protokoll som stopper ethvert forsøk på å bruke mer oljepenger, kom på bordet svært sent i regjeringsforhandlingene på Soria Moria. Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, er det likevel behov for å avklare hva formuleringene i protokollen faktisk innebærer. Protokollen ble skrevet før Bondevik-regjeringen fremla statsbudsjettet sist fredag. Der foreslås det å bruke 65,9 milliarder oljekroner i 2006.

Vil holde handlingsregelen

For statsminister Jens Stoltenberg er det helt avgjørende med ansvarlige økonomiske rammer, og at handlingsregelen for bruk av oljepenger overholdes. Han er den fremste garantist for at bruken av oljepenger ikke løper løpsk.

Det var Jens Stoltenberg selv som i går opplyste at det finnes en protokoll til Soria Moria-erklæringen og som låser bruken av oljepenger i 2006. Ap-kravet, som førte til en skriftlig avtale, skulle sikre regjeringskollegiet mot ødeleggende diskusjoner om bruk av mer oljepenger i 2006 enn det som allerede er avtalt. Det igjen betyr at påplussinger ett sted, må dekkes inn av nedskjæringer på et annet område, eventuelt med skatteskjerpelser.

Inngikk i større pakke

I avslutningsfasen for Soria Moria-forhandlingene var det flere sentrale SV-representanter som var oppgitt over at Ap finregnet på kostnader, og valgte å ta omkamp om saker de trodde var ferdigforhandlet. De harselerte med at SV-leder Kristin Halvorsen forhandlet med en kalkulator eller regnemaskin. Protokollen for bruk av oljepenger setter dette i et nytt lys.

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro ble protokollen krevd av Ap som en del av en større pakke. Den innebar at Sp fikk tallfestet en økning av de frie inntektene til kommunene på 5,4 milliarder kroner i 2006, og SV fikk gjennomslag for en makspris i barnehagene på 2.250 kroner fra 1. januar 2006.

Ikke noe skattesjokk

Protokollen sørger for at Stoltenberg-regjeringen vil legge seg på Bondevik-regjeringens bruk av oljepenger — 65,9 milliarder kroner - når den fremmer regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet den 10. november. Forutsetningen er at regjeringspartiene avklarer at dette er riktig tolkning av protokollen.

Regjeringen Stoltenberg har lovet at de ikke skal påføre befolkningen noe skatte- og avgiftssjokk.

— Vi vil holde oss innenfor det skattenivået som var i 2004. Da var det jo ikke akkurat armod i landet. Det betyr at vi ikke gir netto skattelettelser i 2006, slik den avgåtte regjeringen har foreslått. Men vi har ennå ikke bestemt om vi skal helt tilbake til 2004-nivå allerede i 2006, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Noen av forslagene han i går ikke ville si noe om den avgåtte regjeringens forslag om å øke matmomsen fra 11 til 13 prosent, reduksjonen av formues- og toppskatten og økningen av bunnfradraget.

Samtidig gjentok han at det er regjeringens mål å redusere forskjellene mellom skatt på arbeid og kapital.

Tror på Kristin Halvorsen

— Hvordan vi løser dette for neste år vil vi først svare på når vi kommer med vår tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, sa Stoltenberg da han avholdt sin første pressekonferanse som statsminister for flertallsregjeringen.

Samtidig står han fast på at skattereformen skal gjennomføres. Men de tre regjeringspartiene har ikke sagt noe om tempoet i gjennomføringen.

Selv om Ap og Jens Stoltenberg har sikret seg en skriftlig avtale om oljepengene, betyr ikke det at han frykter et SV-styrt finansdepartement:

— Jeg er helt sikker på at Kristin Halvorsen blir en god finansminister. Det ble jeg også styrket i troen på under forhandlingene på Soria Moria, sa statsminister Jens Stoltenberg.