Medlemmer av jaktlaget fra Rogaland sau— og geitalslag fikk has på rovdyret i grensetraktene mellom Eigersund og Lund, melder Stavanger Aftenblad.

Kadaveret skal undersøkes av representanter fra Statens naturoppsyn og blir deretter sendt til Trondheim for videre analyser. Ulvejakten er den første i Rogaland siden 1890-årene.

Fram til slutten av januar i år var det dokumentert 11 tilfeller av skade på sau i området gjennom høsten og vinteren. Genetiske analyser av materiale samlet av Statens naturoppsyn fra Rogaland og Vest-Agder viser at det har vært minst tre ulver i dette området, men at bare en av disse har vært skadevolder i Rogaland i det aktuelle tidsrommet.

Direktoratet mente at fellingen av én ulv i området ikke vil ha noen betydning for framtiden til ulvebestanden i området, og har derfor omgjort sitt tidligere vedtak fra januar, der de avslo søknaden om fellingstillatelse.

(NTB)