Toverud ble også dømt for å ha vært i ulovlig besittelse av to geværer. Av straffen er 19 dager gjort betinget. Aktor fikk ikke gehør for at Toverud skulle miste jaktretten.

Forsvarer i saken Magne Synnevåg sier til NTB at han vil råde sin klient til å godta dommen.

Ikke bevist ulovlig jakt

Vevs— og hårprøvene som Toverud hadde skaffet seg, tilhører, ifølge viltloven, Viltfondet. Det er ikke kommet fram om de stammer fra ulovlig felt ulv eller ulv som har død av naturlige årsaker. Toverud har ikke villet oppgi hvem som har skaffet ham prøvene.

I retten har Toverud forklart at han mottok og samlet på prøvene for å kunne underbygge sin teori om at det foregår ulovlig utsetting av ulv i Norge og at analyser av DNA i vevsprøvene ville kunne bevise dette.

I dommen slår retten fast at de ikke finner noe grunnlag til å tro at myndighetene og universitetsmiljøer driver med skjult utsetting av ulv slik den 63 år gamle sivilingeniøren hevder.

Markant ulvemotstander

Toverud har i mange år vært en av landets mest markante ulvemotstandere. Han har gjennom utallige leserbrev i flere aviser hevdet at dagens ulvestamme er et resultat av systematisk utsetting av ulv.

I april i fjor ble Toverud pekt ut av NRK Brennpunkt som en av de sentrale mennene i et illegalt ulvenettverk på Østlandet. Kort tid seinere ble han innkalt til avhør hos Økokrim.

De straffbare forholdene fant sted fra januar 2001 til juni 2004.