Miljøvernminister Siri Bjerke utelukket ikke at jakten på ulv i framtida kan ta andre former da hun svarte på et spørsmål fra Grethe Fossum (Ap).

I svaret ligger en antydning om at også elgjegere skal kunne skyte ulv som forviller seg inn i områder som skal være ulvefrie.

Den pågående jakten i Østerdalen har møtt kritikk også fra jegerhold. Norges Jeger— og Fiskerforbund krever at det i stedet for dagens ordning med mekanisert og profesjonell jakt innføres lisensjakt på ulv der alle jegere kan delta.

Inntil onsdag ettermiddag var det ikke skutt noen flere ulver i Atndalen, og ikke ble heller ikke sett spor etter ulv. Jaktforholdene var gode med halvskyet vær, sol og 4-5 minusgrader.