Fellingen av to valper i Østfold i fjor kostet 1,7 millioner kroner, går det fram av sluttregnskapet som Fylkesmannen i Østfold nylig har sendt til Direktoratet for naturforvaltning (DN). Fylkesmannens jaktlag på ti mann jaktet fra 7. februar til 14. april 2000 for å felle fire antatte ulvehybrider, det vil si valper født av en ulvetispe og med en hund som far. Jegerne felte en valp den 10. februar og en den 6. mars.

De to andre valpene klarte jaktlaget ikke å avlive. Men det er antatt at i hvert fall den ene — og kanskje begge - ble skutt ulovlig. Dette skjedde i så fall uten utgifter for det offentlige.

Dyrere Ulvejakta som nå har pågått i en måned i Østerdalen, kommer etter alt å dømme til å bli atskillig dyrere enn hybridjakta i Østfold. I utgangspunktet regnet DN med å bruke mellom 1,5 og 2,0 millioner kroner.

Avdelingsdirektør Anne Berit Pettersen i DN opplyste fredag til NTB at utgiftene til aksjonen i Østerdalen så langt trolig er kommet opp i 1,5 millioner kroner. På dette tidspunktet hadde jegerkorpset på vel 30 mann klart å skyte fire ulver - og skadeskyte en ulv.

Oppdraget går ut på å felle til sammen ni ulver i jaktområdet vest for Glomma.

Egentlig billig Anne Berit Pettersen antyder at sluttregningen for denne aksjonen kan komme opp i 2,5 millioner kroner. Beløpet avhenger av hvor lang tid det tar å fullføre oppdraget, hvor mye jakta blir hindret av aksjonister, og hvor mange helikoptertimer som går med i aksjonen. Hver helikoptertime koster 8.000 kroner.

— Egentlig er det ganske billig, sier Anne Berit Pettersen om utgiftene til ulvejakta i Østerdalen.

Hun ser utgiftene i forhold til de beløp DN bruker på tiltak for å forebygge rovdyrskader, og de erstatninger som utbetales når skader har skjedd. Hun sammenligner også med de økonomiske ressurser som hun antar mediene har satt inn for å dekke den omstridte ulvejakta.

Jaktutstyr Regnskapet for hybridjakta i Østfold i fjor viser at fylkesmannen betalte ut vel 800.000 kroner i lønn og arbeidsgiveravgift. I tillegg gikk 300.000 kroner som lønnsrefusjon til de politidistriktene som stilte tjenestemenn til rådighet for aksjonen.

Reiseutgiftene kom opp i 283.000 kroner, og 174.000 kroner ble brukt til forpleining. Regningene for utstyr til aksjonen ble på 87.000 kroner. Blant det innkjøpte utstyret var en radiopeiler, en kikkert, en fryseboks, og 30 ruller varselbånd. Les også: Ingen ulver tatt søndag Relevante lenker: Miljøverndepartementets begrunnelse for ulvejakten WWF Norges hjemmeside

(BTs nettutgave påtar seg ikke ansvar for innholdet på eksterne sider.)