Av de 34 ulvene ble 28 påvist i Hedmark. I tillegg var det dokumentert 15 valpekull av ulv fordelt på Sverige og Norge, elleve i Sverige, to i Norge og to på grensen. De helnorske valpekullene (Julussa og Kynna) ligger ifølge bestandsovervåkingsprogrammet for ulv innenfor det forvaltningsområdet Stortinget trakk opp ved rovdyrforliket våren 2004.

Ulven ble tema i Stortingets spørretime onsdag da Gunnar Gundersen (H) fra Hedmark viste til informasjon fra lokalpressen om at bestandsmålet for ulv er nådd, og at det er sterk økning i grenseflokkene og i bestanden i Sverige.

Gundersen ville vite om statsråden vil tillate jakt slik at belastningen kan spres og ikke bli konsentrert i Solør/Elverum-området.

Bjørnøy kom ikke med noen signaler om at jegerne kan ta geværet ut av skapet.

– Jeg har til behandling en klagesak om felling av ulv i dette området. I den forbindelse har jeg hatt møter med berørte kommuner og organisasjoner. På denne bakgrunn foretar jeg en grundig behandling av saken, svarte statsråden.