– Det knytter seg en viss usikkerhet om revirgrensene for Julussaflokken og de individene som holder til lenger nord i Deset/Deifjellet-området, sier Petter Wabakken til Østlendingen.

Det skal ikke være registrert ulv vest for Glomma. Samtlige observasjoner i Østerdalen er øst for Glomma mellom Alvdal og Elverum.

Den nordligste ulven som er registrert, befant seg i området ved Alvdal. Wabakken regner med at halvparten av ulvebestanden i Østerdalen er borte og at fire-fem av de individene som befant seg i området, er skutt.

Mye tyder på at det er området Elverum – Kongsvinger som har den største bestanden av ulv. I vinter vil det