Bakgrunnen for razziaene i Oslo er ønsket om å bekjempe kriminalitet og andre ulovligheter i serveringsbransjen.

17 steder ble oppsøkt. Bare ett – Scuba Bar i Thorvald Meyers gate – slapp gjennom nåløyet uten anmerkninger.

Kontrollene medførte pålegg fra Mattilsynet om umiddelbar stengning av Keysers mat og vinhus i Keysersgate på grunn av manglende tillatelse. Adam & Eva i Parkveien ble stengt av politiet på grunn av manglende serverings— og alkoholbevilling.

Oslo kemnerkontor, Næringsetaten og Brann- og redningsetaten bisto under aksjonen mot det ulovlige utestedet Club Nirvana.

To personer ble pågrepet under aksjonen for besittelse av kniv og narkotika, men uten å være i direkte tilknytning til noe utested.

Totalt seks seksjoner fra politiet, tolv eksterne etater og til sammen 60 kontrollører aksjonerte mot utvalgte serveringssteder for å sjekke mulige ulovligheter. Ved 16 av de 17 besøkte stedene hadde én eller flere etater anmerkninger.