SKJALG FREMO, NTB

Villreinrådet hevder i et brev til Justisdepartementet og Miljøverndepartementet at det foregår ulovlig snøscooterkjøring i flere villreinområder, og at disse fjellområdene brukes som "lekeplass for scooterungdom".

Lederen i Villreinrådet, Per Aksel Knudsen, skriver at det finnes eksempler på at villreinflokker er blitt splittet, "også under kalving, med abortering og kalvedød til følge".

– Det virker som scooterinteressert ungdom oppfatter flere av våre villreinområder som et fristed hvor de kan samle seg i gjenger og legge ut på "scootersafari" eller leke seg med uhemmet kjøring i fjellsidene.

Villreinrådet er en sammenslutning av de offentlige villreinnemndene i landets 23 villreinområder, og villreinutvalgene som representerer grunneierne.

Sekretæren i rådet, Jan Hageland, opplyser til NTB at problemet med snøscooterkjøring har vært størst i Hallingdal. Der kan denne trafikken forstyrre villreinen på Hardangervidda og i Nordfjella.

Brevet til departementene inneholder kritikk mot myndighetene fordi politiet og Statens naturoppsyn har fått for små ressurser til å gripe inn mot den ulovlige snøscooterkjøringen. Villreinrådet kritiserer også politiet fordi straffereaksjonene ikke er strenge nok i de tilfellene der noen blir tatt for ulovlig kjøring.

– Bøtenivået innen samme villreinområde har variert sterkt alt etter hvilket politidistrikt kjøringen har funnet sted. Det finnes eksempel på at påtalemyndigheten bare har brukt motorferdselloven, selv om den stedlige villreinnemnda har påpekt at også viltloven er overtrådt, heter det i brevet.