Det regjeringsoppnevnte Innsynsutvalget mener Reidar T. Larsen «har lidd alvorlig skade som følge av overvåkingspolitiets virksomhet», og tilkjente ham 80.000 kroner i erstatning. Utvalget mener at mye av overvåkingen ble gjort på rent politisk grunnlag, skriver Aftenposten.

— Overvåkingspolitiet har fotfulgt meg over hele landet, på møter og reiser, sier Larsen om overvåkingen som startet så tidlig som i 1947.

Reidar T. Larsen var formann i Norges Kommunistiske Parti fra 1965 til 1975. I 1973 ble han valgt inn på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti.

Da Larsen for ett år siden ba om innsyn i sin mappe hos overvåkingspolitiet, kunne han sette seg ned og lese 700 sider.

Larsen gir uttrykk for at han nå ønsker en unnskyldning fra regjeringen.

— Gjennom mange år har den kategorisk avvist at politisk overvåking har foregått. Jeg har tatt det opp med en rekke justisministre. Tiden er nå inne for at regjeringen formulerer en unnskyldning til alle som ble urettmessig overvåket gjennom årene, sier han.

I alt 19 personer er i år innvilget erstatning fra Innsynsutvalget, etter at de er blitt utsatt for uberettiget overvåking i etterkrigstiden. Erstatningssummene varierer fra 10.000 kroner og opp til 100.000 kroner, som er Innsynsutvalgets øvre grense.