Forbudet blir trolig lagt fram sammen med nye lover om boligbyggelag og borettslag til høsten. Regjeringen vil også foreslå nye regler i husleieloven og eierseksjonsloven.— Vi er i ferd med å vinne en klassekamp, sier styremedlem Terje Hartvedt Lerøy i Aurora, støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer. Ble forbannet I dag er det ikke straffbart å nekte utleie eller salg av leiligheter til personer med psykiske lidelser. Lerøy og Aurora-foreningen tok tak i saken etter at en byggherre i Steinkjer i mai sendte ut brev til potensielle boligkjøpere. Der garanterte han for at ingen med psykiske lidelser ville få kjøpe leilighet i boligkomplekset.Innholdet i brevet var ikke ulovlig.- Jeg ble forbannet over at det går an å være så fordomsfull. Dagens lover åpner for å tråkke på psykiatriske pasienter. Her snakker man om å integrere folk med slike problemer i samfunnet, men samtidig har det vært lovlig å stenge folk ute på denne måten. Da blir det jo bare institusjonene igjen, sier Lerøy. Ikke lovbeskyttet Sammen med representanter fra Amalie Skrams Hus i Bergen, forfattet han et brev til justisminister Hanne Harlem, og ba om en uttalelse som sikrer rettsvernet til folk med psykiske lidelser.- En god del mennesker har fordommer mot denne gruppen. Det må møtes med informasjon. Vi er ikke farligere enn andre, sier Lerøy.I et svar til Amalie Skrams Hus bekrefter Justisdepartementet (JD) at det i dag ”ikke finnes lover som direkte rammer diskriminering av mennesker med psykiske lidelser ved kjøp og salg av varer og tjenester”. JD vil blant annet ta saken opp med Kommunal- og regionaldepartementet, som utarbeider nye lover om boligbyggelag og borettslag. Der er det allerede klart at regjeringen vil ha forbud mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, hudfarge og etnisk opprinnelse.