Han har trukket seg fra stillingen mens resten av arbeidene hans gjennomgås.

Det skal dreie seg om tolv setninger i innledningen og avslutningen av en artikkel, og ikke om forskningsdata.

– Dette er uakseptabelt, sier Ullevåls forskningsdirektør, Andreas Moan. Han understreker at det ikke er mistanke om juks med forskningsresultater.

Mannen er forskningsleder ved ett av sykehusets kompetansesentre og har selv valgt å trekke seg fra stillingen mens hans tidligere publikasjoner og forskningsarbeid gjennomgås, skriver Ullevål universitetssykehus i en pressemelding.

– Vi ble kjent med dette torsdag, sier forskningsdirektøren.

Gjennomgangen av forskningslederens arbeid startet torsdag morgen, og skal etter planen være ferdig om en uke. Forskeren får i mellomtiden arbeide med allerede påbegynt forskning, men ikke aktiv forskning, opplyser forskningsdirektøren.

Det nyopprettede forskningsombudet for universitetssykehusene er også koblet inn i saken.