Det viser en undersøkelse Aftenposten har gjennomført av straffenivået rundt om i landet. I undersøkelsen er alle by— og herredsretter blitt forelagt 10 tenkte kriminelle saker for straffeutmåling.Kun 18 av landets 87 by- og herredsretter stilte opp i undersøkelsen, men funnene viser at det er stor forskjell på hvordan dommerne vurderer identiske saker.I saker som omhandler smugling av narkotika, varierer straffene fra seks til 13 års ubetinget fengsel. I voldtektssaker spriker straffene fra to til fire og et halvt års fengsel. For drap varierer straffen fra ett til sju års ubetinget fengsel.–Dette er overraskende store forskjeller. Stedsforskjellene skal ikke gi slike utslag, sier Svein Slettan, førsteamanuensis i strafferett ved Universitetet i Oslo, til Aftenposten.