Aftenposten slår i lørdagens avis fast at Grønnerød ikke anker dommen på to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drapene på Orderud gård. Dette skal han ha bestemt i samråd med sine forsvarere fredag.

— Helt feil - Det er helt feil. Ingenting er avgjort ennå, og vi bestemmer oss først om 14 dager, sier Wiik Sørvik oppgitt.

Også påtalemyndigheten skal vurdere om Grønnerøds sak skal ankes. Det er Riksadvokaten som tar avgjørelsen.

— Vi frykter ikke en anke fra deres side, sier Wiik Sørvik.

Fire år Grønnerød har allerede sittet 173 dager i varetekt. Løslatelse etter to tredeler av sonet straff betyr at det bare gjenstår 14 måneders soning av dommen i trippeldrapssaken.

Fra før har imidlertid Grønnerød en dom på ett års fengsel i en narkotikasak som ennå ikke er sonet. Videre er han også siktet i en ny narkotikasak for besittelse av om lag 1 kilo amfetamin.

Wiik Sørvik tror alle forholdene blir slått sammen til en samledom.

— Med fratrekk for varetekt regner vi med at Lars må sone rundt fire år i fengsel, sier Wiik Sørvik til Nettavisen.

NTB