Men det gjelder bare dersom avsenderen hadde myndighet til å tilby ham jobb.

Jakhelln mener at avtalen var juridisk bindende da Josefsen på telefon takket ja til jobben som vikarprest som han fikk tilbud om i en e-post fra prost Liv Rosmer Fisknes 9. februar.

– En e-post i denne sammenhengen må utvilsomt likestilles med at det er sendt et tilbud. Ut fra avtalerettslig utgangspunkt har vi en bindende avtale, sier Jakhelln til Aftenposten.

I e-posten tilbys Josefsen vikariatet på 30 prosent. Her sier Fisknes at hun håper Josefsen kan starte så fort som mulig.

Jakhelln mener imidlertid det kan være et problem om Fisknes ikke hadde myndighet til å inngå en slik avtale.

– Man kan ikke inngå en slik avtale på vegne av det offentlige hvis man ikke har myndighet til å gjøre det, sier han.

Det er ikke kjent om Fisknes faktisk hadde slik myndighet.