Det er foreløpig uklart når produksjonen på Statfjord A blir satt i gang igjen etter lekkasjeulykken på plattformen lørdag, opplyser StatoilHydro

Før produksjonen kan komme i gjenge igjen, må det foretas oppryddings— og utbedringsarbeider på plattformen, opplyser informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i StatoilHydro til NTB.

Da ulykken skjedde, ble produksjonen stanset, og det førte også til stans i produksjonen på Snorre A og Vigdisfeltet som på ulykkestidspunktet fikk oljen prosessert på Statfjord A.

På de tre feltene blir det produsert i underkant av 140.000 fat olje i døgnet, og Statfjord A er det feltet som yter minst. Feltet har vært i produksjon i om lag 30 år.

Samlet opp olje

Oljen på feltet er i ferd med å ta slutt, slik at det er i ferd med å bli et rent gassproduserende felt. Oljen fra Vigdis prosesseres vanligvis på Gullfaks, og Aanestad regner med at produksjonen raskt kommer i gang igjen.

Tre oljevernfartøyer og lenser ble satt inn for å samle opp oljen i det oljeblandede vannet som ble pumpet på sjøen lørdag i forbindelse med lekkasjen på Statfjord A. Oljen la seg som en tynn film på sjøen. I slike tilfeller fordamper oljen raskt og blandes med sjøvannet.

De tre fartøyene greide likevel ved hjelp av lenser å pumpe opp 20 kubikkmeter rein olje, opplyser Aanestad. Hvor mye rein olje som lekket ut, vet han ikke, men han regner med at mesteparten ble hentet opp av de tre beredskapsfartøyene.

Gransking

Alle de 156 personene som lørdag ble evakuert fra Statfjord A til Statfjord B og C, ble i løpet av lørdagen brakt tilbake til plattformen.

I tillegg til at StatoilHydro vil sette i gang gransking av oljelekkasjen på Statfjord A, vil Petroleumstilsynet sette i verk en egen gransking. Tilsynet fører tilsyn med at operatørene på norsk sokkel følger kravene i regelverket. De skal også vurdere de tiltakene som ble satt i verk av StatoilHydro da ulykken skjedde på Statfjord A i Nordsjøen lørdag.

Sunde, Helge