Det betyr at Kristian Orderuds arvinger kan miste arveretten til gården.

Ekteparet Orderud og deres datter Anne Orderud Paust ble funnet drept i kårboligen på Orderud gård i pinsen 1999. Fredag ble sønnen Per dømt til 21 års fengsel for overlagt medvirkning til drapene på de tre. I tillegg ble han fradømt arveretten.

— Det blir ikke avgjort hvem som får arve Marie og Kristian Orderud samt deres datter Anne Orderud Paust før det foreligger en rettskraftig dom for Per Orderud, sier advokat og bobestyrer for dødsboet etter Marie og Kristian Orderud, Christian Lundin, til NTB.

Dersom Per Orderud anker straffeutmålingen eller anker grunnet saksbehandlingsfeil i lagmannsretten, må en avgjørelse om hvem som er arvinger vente.

— Først når det foreligger en rettskraftig dom, vil vi undersøke hvem som er å anse som de rette arvinger. Det er tre muligheter. Enten er arvingene til Kristian å anse som arvinger til gården, eller så er arvingene til Marie å anse som arvinger til gården eller arvingene på begge sider. På begge sider er det til sammen 16 arvinger, sier Lundin.

(NTB)